Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Was, że nowym Partnerem Technologicznym na kierunku kosmetologia jest 10th Floor Spa&Wellness. Warto również podkreślić, że to kolejne miejsce do realizacji praktyk dla studentów. Mamy nadzieję, że pomysły wspólnych inicjatyw przyczynią się do dalszego rozwoju relacji partnerskiej oraz zaowocują obopólne korzyści.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Was, że nowym Partnerem Technologicznym na kierunkach psychologia i pedagogika został Wojewódzki Urząd Pracy. Cieszymy się, że kolejnym partnerem została właśnie ta instytucja, która będzie wspierać nas w doradztwie zawodowym w Akademickim Biurze Karier. Chcieliśmy również podkreślić, że jest to nowe miejsce do realizacji praktyk studenckich dla naszych studentów. Mamy nadzieję, że nasze relacje partnerskie przyczynią się do dalszego rozwoju i realizacji wspólnych projektów oraz obopólnych korzyści.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Chcieliśmy poinformować, że nowym Partnerem Technologicznym na kierunku zarządzanie został Skarb Państwa- Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w gronie naszych Partnerów. Chcieliśmy również podkreślić, że cieszy nas fakt, iż nasi studenci będą mogli zdobywać nowe kompetencje i rozwijać swoje umiejętności w takim miejscu. To także nowe miejsce do realizacji praktyk studenckich. Mamy nadzieję, że nasze relacje partnerskie przyczynią się do dalszego rozwoju i realizacji wspólnych projektów oraz obopólnych korzyści.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE

We wtorek 6 czerwca 2023 r. przedstawiciel Akademickiego Biura Karier wraz ze studentkami kierunku Psychologia odwiedzili Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie. Pani Aleksandra Malec-Nowogórska, która jest zarówno naszym wykładowcą jak i psychologiem pracującym w odwiedzanej przez nas instytucji, przybliżyła rolę psychologa, zadania oraz wyzwania z jakimi mierzy się każdego dnia. Podczas wizyty studenci poznali pacjentów Hospicjum porozmawiali i spędzili z nimi czas, co było niezwykle ważnym doświadczeniem.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Akademickiego Biura Karier wraz ze studentkami kierunku taniec mieli ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wizyta odbyła się w Teatrze Wielkim–podczas spaceru po jego zakamarkach poznali nieznaną im dotąd stronę tego miejsca. Słuchali ciekawych historii i obserwowali pracę osób, które na co dzień pozostają w cieniu, a pełnią ważne funkcje–m.in. techników scenicznych, czy też pracowników tworzących elementy scenografii.

 

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Pujan- Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Pani Dyrektor na co dzień pomaga rozwiązywać sytuacje konfliktowe i nie mamy tutaj wątpliwości jest fachowcem w swojej dziedzinie. Studenci dowiedzieli się nie tylko czym jest mediacja  oraz jak wygląda praca mediatora ale mieli także doskonałą okazję sprawdzić przekazaną im wiedzę teoretyczną w zorganizowanych dla nich warsztatach dot. z zakresu mediacji i polubownego rozwiązania konfliktów.