Areszt Śledczy Partner Technologiczny Akademii zorganizował spotkanie dla studentów kierunku psychologia. Wizyta miała na celu przybliżenie specyfiki pracy psychologa w jednostce penitencjarnej oraz zapoznanie się z kluczowymi zadaniami Służby Więziennej. Przedstawiono zasady odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, organizację pracy zarówno w areszcie śledczym jak i w zakładzie karnym. Studenci podczas spotkania mogli zobaczyć jak wygląda miejsce gdzie więźniowie odbywają karę. Na spotkaniu również mieli okazję dowiedzieć się jakie są kryteria oraz jak wygląda proces przyjęcia do Służby Więziennej.