Kariera z AHE

Innowacyjne Biuro Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi to miejsce, które oferuje znacznie więcej niż standardowe pośrednictwo pracy pomiędzy studentami a pracodawcami. Naszym celem jest wspieranie studentów w kompleksowym kreowaniu kariery. Stawiamy na poszerzanie kompetencji w kierunkach oczekiwanych przez studenta. Pomagamy diagnozować jego aspiracje i dobieramy odpowiednie kursy, praktyki i szkolenia.

Oferujemy dostęp do unikalnych ofert pracy i pośredniczymy w kontakcie z instytucjami, które szukają pracowników. Organizujemy spotkania, które mają na celu dostarczanie wiedzy na temat najnowszych trendów na rynku pracy. Dzięki nam studenci mają kontakt nie tylko z doradcami zawodowymi, lecz także z Ambasadorami Akademii. Są to absolwenci AHE, którzy odnieśli zawodowy, biznesowy i społeczny sukces. Mogą być inspiracją, ale także mentorami dla osób zaczynających karierę.

Nasze biuro obsługuje wszystkich studentów AHE niezależnie od trybu lub kierunku. Wspieramy zarówno studentów w Łodzi, jak i w sześciu naszych filiach. Można się z nami kontaktować mailowo, telefonicznie, na miejscu lub poprzez połączenia zdalne. Zapraszamy do współpracy.

Kariera z AHE. Krótka instrukcja obsługi naszego biura

Co oferujemy?

  • Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  • Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk – poprzez prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów i absolwentów.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
  • Praktyki – pomoc w wyborze miejsca praktyk, załatwianie formalności związanych z umową i skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe. Zadaniem Biura Karier jest wspieranie studentów w procesie realizacji praktyk zawodowych w trakcie studiów – począwszy od wyboru najlepszego miejsca do ich odbywania, aż do ich zakończenia i uzyskania informacji zwrotnej na temat satysfakcji z ich realizacji przez obie strony.
  • Współpraca z partnerami technologicznymi, pracodawcami m.in. podczas organizowanych drzwi otwartych, wizyt studyjnych u pracodawców czy też śniadań z wybranymi firmami zaproszonymi do Akademii, uczestniczenie w wykładach gościnnych z udziałem partnerów technologicznych na poszczególnych kierunkach, realizacja zajęć w firmach u partnerów technologicznych (laboratoriach kreatywnego rozwoju) prowadzonych przez dydaktyków praktyków na ich sprzęcie w ich przestrzeniach oraz przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii partnera.
  • Badanie satysfakcji studentów – zadaniem Biura Karier, we współpracy z Działem Jakości Kształcenia, jest monitorowanie poczucia satysfakcji studentów z wyboru uczelni i kierunku studiów w trakcie ich trwania oraz bezpośrednio po egzaminie dyplomowym. Taka informacja pozyskiwana od studentów pozwoli na bieżąco doskonalić i modyfikować programy studiów, aby możliwie jak najlepiej odpowiadały na potrzeby studentów i ich przyszłych pracodawców.
  • Badanie losów zawodowych absolwentów – Biuro Karier, we współpracy z Działem Jakości Kształcenia, opracowuje i dystrybuuje ankiety skierowane do absolwentów uczelni po upływie roku, trzech oraz pięciu lat od dnia zakończenia studiów. Celem tych ankiet jest zbadanie, czy proponowany przez uczelnię program studiów spełnia wymagania i oczekiwania, jakie stawia przed absolwentem rynek pracy.
  • Konsultacje z legalizacji dla obcokrajowców – w przypadku długoterminowego pobytu i nauki na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi przejść proces legalizacji i uzyskać dokument potwierdzający jego legalny pobyt. Proces legalizacji pobytu przebiega indywidualnie w zależności od obywatelstwa kandydata lub studenta. W każdym przypadku ważne są również indywidualne specyfiki sytuacji, które mają wpływ na proces legalizacji.
   Nasi studenci mogą skorzystać z konsultacji dotyczącej legalizacji w naszym Biurze Karier.

Monika Karolczak
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy z otoczeniem i Biura Karier

Karolina Trzonek
Specjalista ds. rozwoju sieci partnerskiej

Tereza Buzhenko
Obsługa studentów ukraińskojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych

Weronika Mastalerz
Obsługa studentów anglojęzycznych oraz hiszpańskojęzycznych