Współpraca

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest priorytetem dla Akademii.
Nasi partnerzy technologiczni (partnerzy biznesowi):

  • współtworzą innowacyjną koncepcję kształcenia na wszystkich kierunkach. Głównym celem takiej współpracy jest świadome łączenie kreatywnego, przedsiębiorczego studenta z pasją, nastawionego na rozwój, z dojrzałym, doświadczonym, innowacyjnym biznesem,
  • dostarczają studentom przestrzeni do realizowania własnych projektów kreatywnych, współtworzą laboratoria twórczego rozwoju,
  • umożliwiają studentom twórcze rozwiązywanie problemów w studiowanej dyscyplinie. Dzięki nauczaniu kompetencji przyszłości powstaje produkt, który przekuty w technologię zapewnia korzyści obydwu stronom – uczelni i partnerowi. Partner to beneficjent biznesowych projektów studenckich,
  • oferują interesujące praktyki, staże czy też pracę.

Dzięki takiej współpracy studenci Akademii otrzymują kompleksowe przygotowanie do życia zawodowego. Ich wiedza jest aktualna i nowoczesna. Uzyskują praktyczne umiejętności, wykorzystywane m.in. przez partnerów technologicznych.