Drodzy Studenci!

Jest nam niemizernie miło poinformować, że nowym partnerem na kierunku zarządzanie została Agencja badawcza EDBAD, od 2012 roku realizuje ona badania dla podmiotów komercyjnych i publicznych. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów badawczych zarówno o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Na terenie każdego województwa posiada koordynatora regionalnego i tym samym mam rozbudowaną sieć ankieterską. Oferuje pełny zakres usług badawczych zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Na każdym etapie badania zawsze dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, a badania prowadzone są w sposób zgodny z zasadami poprawności metodologicznej i etycznej. Cieszy nas fakt, że będziemy mogli współpracować z tak dynamicznie i prężnie działającą agencją oraz jesteśmy przekonani, że relacja partnerska przyniesie wiele wspólnych korzyści.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE