Drodzy Studenci!

Bardzo nas cieszy, że możemy was poinformować iż nowym partnerem na kierunku psychologia i pedagogika został Zakład Karny w Sieradzu. Jednostka typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego, dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. Oddział Zewnętrzny podległy Zakładowi Karnemu w Sieradzu pełni funkcję zakładu karnego półotwartego i otwartego dla pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo. Służbę w sieradzkim więzieniu na dzień dzisiejszy pełni 245 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni. Nowa relacja, pomoże zdobyć nową wiedzę na temat pracy w więzieniu i poznać strukturę tego miejsca oraz będziemy mogli realizować wspólnie wiele ciekawych projektów.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE