Drodzy Studentki i Studenci!

Naszym nowym Partnerem Technologicznym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn została firma ALL4JETS. Od momentu powstania w 2013 roku jako certyfikowana Organizacja Szkoleniowa w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych EASA Part-147, firma stale rozwija swoje usługi. Dzięki ich bogatemu portfolio, obejmującemu szkolenia dla personelu obsługi technicznej, inżynierów, pilotów oraz personelu pokładowego, a także usługi ciągłej zdatności do lotu, obsługę statków powietrznych, modyfikacje oraz doradztwo lotnicze, nasi studenci będą mieli niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności. Wierzymy, że partnerstwo z ALL4JETS przyniesie obopólną korzyść, otwierając drzwi do nowych możliwości i projektów dla naszej uczelni oraz przyczyniając się do rozwoju naszych studentów w obszarze przemysłu lotniczego.

Team Akademickiego Biura Karier- Kariera z AHE