Kariera z AHE to nowe oblicze Biura Karier w Akademii. Co się kryje za tym nowym otwarciem?

Przede wszystkim naszym założeniem jest odrzucenie standardowego myślenia o takiej jednostce. Nie chcemy być postrzegani tylko jako pośrednik między studentami a pracodawcami. Chcemy stać się miejscem do planowania kariery. Pomagać studentom w starcie, ale także w rozwoju ich kompetencji. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, by wyposażyć ją w potrzebne narzędzie do realizacji planów. Ta sfera, w której będziemy organizować spotkania z doradcami, spotkania z firmami w bardzo różnej formie, ale także wizyty studyjne jest dla nas bardzo ważna. Oczywiście będziemy także przedstawiać studentom oferty pracy, praktyk oraz staży.

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Bardzo ważne dla całego procesu są przede wszystkim indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu zaplanowania ścieżki rozwoju zawodowego, a także praca ze studentami, by wydobywać z nich kompetencje, które zdobywają na studiach i które mogą pomóc im w osiąganiu celów. Ta wypracowana przez nich podczas studiów w AHE nadwyżka jest ich największym atutem. A dzisiaj każdy z nas musi posiadać umiejętność zaprezentowania swoich najlepszych cech, kompetencji oraz predyspozycji zawodowych. Otwartość na współpracę z wieloma instytucjami to podstawa, na której chcemy budować cykle szkoleń, warsztatów, ale także mentoringu. Możemy to robić, ponieważ z jednej strony mamy wspaniałych Ambasadorów AHE, którzy mogą zostać właśnie mentorami karier dla studentów, z drugiej ponad 100 partnerów technologicznych, z którymi współpracujemy na bardzo wielu poziomach.

 

Wątek partnerów technologicznych wydaje mi się bardzo interesujący?

Każdy kierunek w AHE ma swoich partnerów technologicznych. To nowoczesne firmy, bardzo często liderzy w swoich branżach. Dostarczają wiedzę technologiczną i praktyczną studentom podczas zajęć realizowanych przez przedstawicieli firm. Odbywają się one nie tylko w murach uczelni, ale także w ich siedzibach, laboratoriach, centrach specjalistycznych. „Kariera z AHE” chce zacieśniać tę współpracę. Będziemy pomagać studentom w kontakcie, aby mogli odbywać tam staże i praktyki. No i oczywiście, aby znajdowali tam pracę. Partnerzy technologiczni będą też gośćmi naszych szkoleń, warsztatów, a także akcji specjalnych, jak np. eventy.

 

Jak w praktyce będzie działać biuro?

Będziemy przede wszystkim bardzo elastyczni. Działamy dla studentów w Łodzi, ale także dla tych studiujących w naszych sześciu filiach. Jesteśmy do dyspozycji także dla tysięcy studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Dlatego mamy siedzibę stacjonarną z określonymi godzinami przyjęć oraz specjalne dyżury internetowe. Rozmowę z doradcą możemy przeprowadzić w dogodnej dla studenta formie. Podobnie będą wyglądały szkolenia. Będą one się odbywały we wszystkich dziś stosowanych formułach. Oprócz tego mamy narzędzia do kontaktu takie, jak formularze i ankiety. Wszystkie informacje będą się znajdowały na naszej stronie internetowej.