W dniu 20 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Pujan- Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Pani Dyrektor na co dzień pomaga rozwiązywać sytuacje konfliktowe i nie mamy tutaj wątpliwości jest fachowcem w swojej dziedzinie. Studenci dowiedzieli się nie tylko czym jest mediacja  oraz jak wygląda praca mediatora ale mieli także doskonałą okazję sprawdzić przekazaną im wiedzę teoretyczną w zorganizowanych dla nich warsztatach dot. z zakresu mediacji i polubownego rozwiązania konfliktów.