27  maja br. odbyło się spotkanie studentek kierunków pedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Polskim Instytucie Montessori było to inspirującym doświadczeniem, które miało miejsce się już po raz drugi. Podczas wizyty uczestniczki miały okazję zapoznać się z unikatowymi metodami nauczania Montessori, które kładą nacisk na samodzielność, kreatywność i indywidualny rozwój dzieci. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty praktyczne oraz wymiana doświadczeń, co pozwoliło studentkom na pogłębienie wiedzy teoretycznej i zdobycie cennych umiejętności praktycznych, które z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.