Przydatne linki

Młodzi w Łodzi – program powstał, aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów.

Przejdź do strony

 

Eurodesk – odpowiadamy na pytania, wydajemy publikacje, prowadzimy lekcje, zarządzamy bazą programów grantowych. Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to nieprzepastne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą, szukają źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej.

Przejdź do strony

 

Diamentowy Grant – program dla wyjątkowo uzdolnionych studentów trzeciego roku studiów magisterskich lub absolwentów studiów licencjackich. Pozwala on na uzyskanie środków nawet w wysokości 200 tysięcy złotych na przeprowadzanie własnych badań naukowych.

Przejdź do strony

 

Iuventus Plus –program zrzeszający naukowców przed 35. rokiem życia. Ma on na celu wspieranie i promowanie ich działań naukowych w najwybitniejszych czasopismach wykazu Journal Citation Reports lub ERIH.

 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – mogą o nie wystąpić naukowcy przed 35. rokiem życia zatrudnieni w jednostkach naukowych. Największe szanse na uzyskanie stypendium mają osoby, które prężnie działały na drodze naukowej i mogą przedstawić swój naukowy dorobek m.in nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym.

Przejdź do strony

 

Mobilność plus – jest to program finansujący młodym naukowcom (wliczając studentów studiów doktoranckich) udział w badaniach naukowych organizowanych za granicą, prowadzonych przez najlepszych naukowców danych dziedzin. Pokrywane są koszty transportu i pobytu.

Przejdź do strony

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – ma na celu rozwój badań mających znaczący wpływ na umocnienie pozycji polskiej kultury narodowej w świecie nauki poprzez promowanie wyników polskich badaczy humanistycznych. Dzięki konkursowi organizowanemu przez ten podmiot można zdobyć m.in środki na realizację projektów humanistycznych w zagranicznych placówkach.

Przejdź do strony

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Preludium – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową. Nie jest wymagany tytuł doktora. Pozwala on zdobyć środki na sfinansowanie badań naukowych.

Przejdź do strony

 

SONATA – konkurs adresowany do doktorów rozpoczynających karierę naukową posiadających tytuł nie mniej niż 5 lat. Ma na celu finansowanie projektów badawczych wartych nawet do 500 tys. złotych. Mogą one trwać od 36 do 60 miesięcy.

Przejdź do strony

 

SONATA BIS – konkurs dedykowany naukowcom posiadającym tytuł doktora nie więcej niż 12 lat. Ma na celu powołanie nowej grupy naukowej. Zgłoszony przez kandydatów projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy, a dofinansowanie może wynosić nawet 1,5 miliona złotych.

Przejdź do strony

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM START – adresowany do młodych badaczy, którzy swoją działalność naukową mogą potwierdzić sukcesami. Przyznawane stypendium ma być zachęta do dalszej pracy. Kandydaci nie mogą mieć powyżej 30 lat, a ich dorobek jest udokumentowany, np. w publikacjach książkowych, są pracownikami lub doktorantami instytucji wyższych, których celem są badania naukowe.

Przejdź do strony

 

PROGRAM HOMING PLUS – jego celem jest zachęcenie młodych, polskich naukowców do powrotu do Polski lub do przyjazdu naukowców zagranicznych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają tytuł doktora maksymalnie 4 lata i przebywały za granicą co najmniej 9 miesięcy. Finansowaniu będą podlegały sybsudium badawcze w wysokości 80 tys. złotych i stypendium naukowe w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie.

Przejdź do strony

 

LIDER – konkurs dla młodych naukowców przed 35. rokiem życia, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową. Możliwe jest dofinansowanie w wysokości 1,2 miliona złotych.

Przejdź do strony

 

Konkursy zewnętrzne

www.aktualnekonkursy.pl

www.mojestypendium.pl

www.grafikaart.pl