Studiuj&Pracuj

Jaki jest cel działalności Biura Karier?

Żyjemy w czasach, kiedy naukę trzeba łączyć z praktyką i regularnie podnosić swoje kwalifikacje. Tylko wówczas możemy zapewnić sobie konkurencyjność na rynku. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi proponuje studentom takie kierunki studiów i metody kształcenia, które efektywnie przygotowują ich do życia zawodowego. Chcemy być „o jeden krok do przodu”, oferując i pomagając w znalezieniu pracy już podczas studiów. Biuro Karier powstało właśnie w tym celu, żeby studenci mieli do dyspozycji konkretną jednostkę AHE, służącą pomocą i doradztwem w obszarze Human Resources. Kładziemy ogromny nacisk na współpracę  z otoczeniem zewnętrznym. Uczestniczymy w konferencjach i seminariach. Podejmujemy różne działania, aby utrzymywać kontakt i współpracować z potencjalnymi pracodawcami. Wszystko z myślą o studentach Akademii.

Na jakie oferty pracy mogą liczyć studenci?

Bardzo różne. Studenci praktycznie większości naszych kierunków mogą znaleźć opcję dla siebie. Oferujemy pracę w kraju i za granicą – studentom z Polski i z zagranicy, w tym m.in. z Ukrainy. Mamy liczne propozycje dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z różnymi firmami i instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy i przedsiębiorczość. Od tych podmiotów otrzymujemy m.in. informacje o organizowanych rekrutacjach, szkoleniach czy warsztatach zawodowych i z obszaru rozwoju osobistego.  Zdarza się, że mamy więcej ofert pracy niż chętnych. Studenci, którzy wybrali kierunki zaoczne czy studia on-line za pośrednictwem PUW to najczęściej osoby pracujące. Takim osobom pomagamy np. w przygotowaniu profesjonalnego zawodowego portfolio. Wspieramy też w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym np. coraz bardziej popularnego Video-CV.  Nasi studenci znajdują również pracę w strukturach Akademii. Dzięki temu kształcimy także przyszłą kadrę naszej uczelni. Podkreślę jeszcze raz – bardzo stawiamy na naukę połączoną z praktyką.